Other News

Vissa branscher har problem med tidrapportering

Vissa branscher har problem med tidrapportering

Tid är pengar, en princip som alla företagare är väl medvetna om. Därför försöker de utnyttja varje minut på ett produktivt sätt. Samtidigt har du anställda som inte alltid är lika intresserade av att främja företaget, de tar hellre extra långa raster. Naturligtvis är inte alla helt ointresserade, de flestaRead More

Arbeta med lönehantering på rätt sätt

Arbeta med lönehantering på rätt sätt

Löner är en viktig del av ett företags aktiviteter. Utan de anställda så står du där. Och för att de ska kunna ge sitt allra bästa behöver de tas om hand. Allt fler företag ger sina medarbetare olika former av förmåner. Det kan vara en årlig bonus eller en fruktkorgRead More

Därför finns det inga snabba lösningar för redovisning av underskott

Det är alltid bra att ha koll på sin redovisning när man har ett eget företag. Att det finns krav från myndigheter och även ur en synvinkel för företagets bästa gör ju att det är naturligt att man ser till att allting fungerar som det ska vad gäller detta. NågotRead More

Därför finns det inga snabba lösningar för redovisning av underskott

Det är alltid bra att ha koll på sin redovisning när man har ett eget företag. Att det finns krav från myndigheter och även ur en synvinkel för företagets bästa gör ju att det är naturligt att man ser till att allting fungerar som det ska vad gäller detta. NågotRead More

Vad händer om ingen bryr sig om klimatet

Vad händer om ingen bryr sig om klimatet

Naturligtvis är det befogat att ställa sig frågan varför det helt plötsligt har blivit så viktigt att vara den som känner till klimatfrågor. Tidigare har ju livet gått sin gilla gång och allt har bara varit toppen och du har inte hört något alls om hur viktigt detta är. DetRead More

Vad gör de stora organisationerna gällande klimatansvaret

Vad gör de stora organisationerna gällande klimatansvaret

Det är viktigt att alla ska få kunskap och information om vad som måste göras för att alla ska kunna få en hållbar livsstil på jorden. För att alla ska ta det klimatansvar som krävs för att detta ska bli verklighet så kommer det att behövas människor som sprider informationenRead More